İnşaat Proje Yönetim Hizmetleri

İnşaat Proje Yönetim Hizmetleri

Mudcem olarak, inşaat sektöründe müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Özellikle İnşaat Proje Yönetim Hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir ekibimizle projelerinizi başarıya taşıyoruz.İnşaat projeleri, karmaşıklığı ve detaylarıyla bilinir. Bu nedenle, profesyonel bir proje yönetimi ekibinin önemi büyüktür. Müşterilerimizin projelerini başlangıçtan bitişe kadar titizlikle planlamak, takip etmek ve yönetmek için buradayız.

İnşaat Proje Yönetim Hizmetlerinin içeriği aşağıdadır:

Proje Planlama ve Takip: Projelerinizi başarıya taşımak için ayrıntılı bir planlama yaparız ve projenin her aşamasını titizlikle takip ederiz.

Bütçe Yönetimi: Projelerinizi belirlenen bütçe çerçevesinde yönetir ve maliyetleri en verimli şekilde kontrol ederiz.

Zaman Yönetimi: Projelerinizin zaman çizelgelerini oluşturur ve projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için çaba harcarız.

Risk Yönetimi: Potansiyel riskleri belirler ve bu riskleri en aza indirmek için stratejiler geliştiririz.

İletişim ve Koordinasyon: Tüm proje paydaşları arasında etkili iletişim ve koordinasyonu sağlarız, böylece işler sorunsuz ilerler.

Kalite Kontrol: Projelerinizin yüksek kalitede tamamlanmasını sağlamak için kalite kontrol süreçlerini uygularız.

Dökümantasyon ve Raporlama: Proje ilerlemesini düzenli olarak raporlar ve tüm dokümantasyonu eksiksiz tutarız.

Proje Sonu Yönetimi: Projelerin sona ermesi aşamasında gerekli işlemleri yönetir ve projenin tamamlanmasını sağlarız.

Mudcem olarak, müşterilerimizin projelerini zamanında, bütçe dahilinde ve istedikleri kalitede tamamlamalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. İnşaat Proje Yönetim Hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi almak veya projeleriniz için işbirliği yapmayı düşünüyorsanız, bize ulaşmaktan çekinmeyin. Size en iyi hizmeti sunmak için buradayız.

Altyükleniciler, tedarikçiler ve tüm proje paydaşlarının koordinasyonu, büyük inşaat projelerinin başarısının temelini oluşturur.

Başarılı bir koordinasyon için şunlar gereklidir:

• Tüm paydaşların iş süreçlerini ayrıntılı bir iş programında görebilmesi,

• İyi planlanmış saha mobilizasyonu ve inşaat ekipmanlarının listesi,

• Her paydaş için net ve belirli iş tanımları, işlere ne zaman başlayacakları, işi nasıl teslim alacakları ve sonraki adımları nasıl koordine edecekleri bilgileri,

• Günlük işlerin etkili bir şekilde takip edilmesi,

• İlgili tarafların katıldığı verimli toplantılar.

Yukarıdaki hususlar, tarafların sözleşmelerinde ve projenin saha süreçlerinde net bir şekilde tanımlanacaktır.Mudcem, günlük saha koordinasyonu konularında tipik olarak yüklenici firma proje yöneticisi rolünü üstlenir.

Mudcem ekibi, inşaat taahhüt sektöründeki deneyimi ile gerekli koordinasyonu başarıyla gerçekleştirecek bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Sözleşme Yönetimi:

İşverenin üçüncü taraflarla yaptığı sözleşmeler, sorumluluklar, haklar ve riskler açısından detaylı bir analize tabi tutulur. Sözleşme Yönetimi, tüm ekip üyelerinin aynı hedefe odaklanmasını sağlamayı amaçlar.

Bu sayede:

• Sözleşmeden kaynaklanan taahhütler zamanında ve sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirilir,

• İşverenin sözleşmeden kaynaklanan hakları korunur,

• Proje, zamanında, kaliteli ve karlı bir şekilde tamamlanır.

Bu süreç, yazışmaların yönetimi, hak iddiaları ve değişiklik taleplerinin hazırlanması ve kontrolünü içerir.

Yapım Faaliyetlerinin Yönetimi ve Denetimi:

• İmalatların genel ve özel teknik şartnamelere, standartlara, sözleşmeye ve mühendislik kurallarına uygun şekilde iş programına uygun olarak gerçekleştirilmesi,

• İş ilerlemelerinin takibi ve iş programının güncellenmesi,

• İhalelerin ve sözleşmelerin yönetimi,

• Tahmini bütçelerin proje ilerlemesine göre hazırlanması ve maliyet kontrolünün yapılması,

• Kalite standartlarına uygun kalite güvencesi ve kontrolü,

• İş sağlığı ve güvenliği uygulama ve denetimi,

• Tüm proje paydaşları arasında ortak bir dokümantasyon yönetim sistemi kullanarak iletişim, belge akışı ve arşivleme koordinasyonu,

• Periyodik raporların hazırlanması,

• Proje risk değerlendirmelerinin güncel tutulması,

• As-built projelerinin koordinasyon ile hazırlanması

• Yapım Sonrası Aşama Çalışmaları:

• Nihai metraj ve kesin hesap işlemlerinin denetlenmesi ve onaylanması,

• Tüm proje dokümantasyonunun arşivlenmesi,

• Eksik ve kusurlu işlerin tespiti,

• Geçici kabul süreçlerinin yürütülmesi,

• Sistemlerin ve garanti belgelerinin hazırlanması için koordinasyon,

• Bakım ve işletme el kitaplarının hazırlanması için koordinasyon,

• Kesin Kabul sürecinin yönetilmesi.

https://www.mudcem.com/wp-content/uploads/2023/09/1ab61db4-90d6-4885-9570-afc7936a8b83-1280x960.jpg
Geri
WhatsApp
Eposta