Hakediş ve Kesin Hesap Denetimi

Hakediş ve Kesin Hesap Denetimi

Mudcem olarak, inşaat sektöründe müşterilerimize sunduğumuz önemli bir hizmet alanı da “Hakediş ve Kesin Hesap Denetimi”dir. Bu hizmetle, müşterilerimizin inşaat projelerinin mali yönünü dikkatle kontrol eder ve hesaplamaların doğru ve adil bir şekilde yapılmasını sağlarız.

Kesin Hakediş, bir inşaat projesinin geçici kabul aşamasını takiben tamamlanmış işlerin sözleşme şartlarına uygun olarak değerlendirilip Yükleniciye ödenmesi gereken tutarı gösteren önemli bir belgedir. Ara Hakedişler ise iş ilerlemesi esnasında belli aralıklarla (çoğunlukla aylık olarak) hazırlanan geçici ödeme belgeleridir.

Kesin Hakediş denetimi sürecinde şunlar yapılır:

Sözleşme ve Projeye Uygunluk Kontrolü: İşin tamamlanmasından sonra, Yüklenicinin kesin hak edişinde yer alan birim fiyat, götürü fiyat veya maliyet + kar ile gerçekleştirilen işlerin sözleşme ve projeye uygunluğu titizlikle incelenir.

Metraj Denetimi: Gerçekleştirilen işlerin miktarları, as-built projeye ve ilgili eklerine uygunluk açısından kontrol edilir.

Malzeme ve İşçilik Hesaplamaları: Önemli iş kalemleri için malzeme ve işçilik miktarları teorik olarak hesaplanır ve gerçek malzeme ve işçilik sarfiyatlarıyla karşılaştırılır.

Fiyat Farkları Kontrolü: Eğer varsa, fiyat farkları dikkatle gözden geçirilir ve gerektiğinde piyasa koşullarına uygun düzeltiler yapılır. İhtiyaç halinde ek durum raporları hazırlanır.

Raporlama: Kesin hak ediş dosyasıyla birlikte, yapılan tüm bu denetimler ve kontrolleri içeren bir rapor hazırlanır ve İşverene sunulur.

Tüm bu denetim ve kontroller, konunun uzmanları tarafından (inşaat ve denetim alanında yüksek deneyime sahip teknik personeller) titizlikle ve tarafsız bir şekilde gerçekleştirilir. Kesin Hakediş denetimi süreci, Yüklenici ve İşveren arasında bir mutabakat sağlama amacını taşır ve sözleşme şartlarına uygunluğu sağlar.

https://www.mudcem.com/wp-content/uploads/2023/09/fff2848f-9baf-4e57-a877-67b6a1e175b8-1280x1067.jpg
Geri
WhatsApp
Eposta